Nieuws vanuit de causa in Rome

Op 28 april 2017 heeft de Kardinaal-Prefect van de Congregatie van de heiligverklaringen zijn handtekening gezet onder het decreet waarmee het dossier van de causa van de Dienaar Gods Petrus Jozef Triest wordt “geaffirmeerd”, d.w.z. goedgekeurd voor verdere inhoudelijke behandeling. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de causa!

Lees verder!