De Zusters van Liefde van Jezus en Maria, de Broeders van Liefde en de Zusters Kindsheid Jesu zijn de inleiders van het proces van de zaligverklaring van hun Stichter Petrus Jozef Triest.

Mgr. Arthur Luysterman

Was de bisschop van Gent die het diocesane proces opende.

Mgr. Luc Van Looy

Was de bisschop van Gent die het diocesane proces afsloot.

Br. René Stockman

Generale overste van de Broeders van Liefde, werd door de drie congregaties gevraagd om op te treden als de promotor en als dusdanig de contactpersoon voor de causa.

Dr. Waldery Hilgeman

De postulator die op 19 november 2012 door de drie congregaties werd aangesteld. Zijn mandaat werd vernieuwd voor de Romeinse fase van het proces.

E.H. Dirk Van Kerchove

Was de bisschoppelijk gedelegeerde van de Bisschop van Gent voor het diocesaan proces. Zijn mandaat eindigde bij de afsluiting van de diocesane fase.

Dhr. Lieven Claeys

Was de notarius voor de diocesane fase. Ook zijn mandaat eindigde bij de afsluiting van de diocesane fase.

E.H. Kan. Jürgen François

Was de promotor van het recht voor de diocesane fase. Zijn mandaat eindigde bij de afsluiting van de diocesane fase.

Dhr. Marc Willems

Heeft tijdelijk de coördinatie op zich genomen tijdens de diocesane fase.

De historische commissie was samengesteld uit (v.l.n.r.) Dhr. Vaast Vanoverschelde (historicus), Mevr. Kaat Leeman (archivaris van de Zusters van Liefde), Br. René Stockman (voorzitter).

Vele vrijwilligers hebben meegewerkt tijdens de diocesane fase, die we heel dankbaar zijn.