1760: Geboorte P.J. Triest

Petrus Jozef Triest werd geboren in Brussel in 1760.

1786: tot priester gewijd

1786: tot priester gewijd

Na studies in Brussel, Geel en Leuven werd P.J. Triest seminarist in het Grootseminarie in Mechelen, waar hij tot priester werd gewijd in 1786.  

1796: benoeming tot pastoor in Ronse

Na een aantal jaren dienstwerk als priester in verschillende parochies rond het Mechelse, werd P.J. Triest in 1796 benoemd tot pastoor in Ronse.

1796-1801: Ondergedoken leven

Omwille van de Franse Revolutie kon hij voor vijf jaar zijn priesterlijke functie niet in het openbaar uitoefenen en moest hij ondergedoken leven. Deze schijnbaar verloren jaren werden voor Triest uiteindelijk gezegende jaren waarin hij uitgroeide tot een spiritueel en zelfs mystiek iemand.

1802: Missie in drie woorden

1802: Missie in drie woorden

Wanneer hij dan uiteindelijk in 1802 voor het eerst opnieuw in het openbaar mocht preken gaf hij zijn missie in drie woorden: “Ik moet u mijn voorbeeld, mijn onderricht en mijn dienstbaarheid geven”.

1803: Oprichting “Zusters van Liefde van Jezus en Maria”

1803: Oprichting “Zusters van Liefde van Jezus en Maria”

Omwille van moeilijkheden met de burgemeester van Ronse werd hij reeds in 1803 overgeplaatst naar Lovendegem, een dorp nabij Gent. Getroffen door de erbarmelijke levenssituatie van zijn parochianen, startte hij nog hetzelfde jaar met het samenbrengen van een aantal jonge vrouwen om zich voor de zieken en armen in te zetten. Het werd de start van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria.

1805: Zorg voor de armen en zieken in Gent

1805: Zorg voor de armen en zieken in Gent

In 1805 werd hij samen met zijn nieuwgevormde congregatie naar Gent geroepen, om daar te zorgen voor ongeneeslijke zieken. Heel vlug werd hij betrokken bij de armenzorg in Gent en werd hij lid van de Commissie van de Godshuizen en eveneens kanunnik van het kapittel van de Sint-Baafskathedraal.

1807: Oprichting congregatie “Broeders van Liefde”

1807: Oprichting congregatie “Broeders van Liefde”

In 1807 startte hij met een aantal jonge mannen een broedercongregatie, die hij de Hospitaalbroeders van de H. Vincentius noemde, speciaal om te zorgen voor arme bejaarden. Deze congregatie zou later de naam “Broeders van Liefde” aannemen.

1807-1823: Broeders van Liefde als pioniers van de psychiatrische zorgverlening

1807-1823: Broeders van Liefde als pioniers van de psychiatrische zorgverlening

De verantwoordelijkheden van Triest groeiden steeds en nooit kon hij neen zeggen wanneer hem om een dienst werd gevraagd. Revolutionair was het breken van de boeien waarin de geesteszieken gevangen zaten in de kelders van het Geeraard de Duivelsteen te Gent. De Broeders van Liefde werden daarmee de pioniers van de psychiatrische zorgverlening. Ook de Zusters van Liefde zorgden voor de vrouwelijke geesteszieken in Gent.

1823: Stichting congregatie “Broeders van Johannes de Deo”

1823: Stichting congregatie “Broeders van Johannes de Deo”

Om een antwoord te geven aan de nood aan verzorging aan huis, stichtte hij in 1823 een tweede broedercongregatie, de Broeders van Johannes de Deo. Zorg voor bejaarden, geesteszieken, maar ook voor jongeren met een handicap zoals blinden, doven en later ook aandacht voor kinderen die verstoken waren van onderwijs: het werden allemaal actieterreinen waarin Triest echt innoverend was in zijn tijd.

1835: Stichting congregatie “De Zusters Kindsheid Jesu”

1835: Stichting congregatie “De Zusters Kindsheid Jesu”

Een jaar voor zijn dood stichtte P.J. Triest nog een vierde congregatie, de Zusters Kindsheid Jesu, die zich zouden ontfermen over vondelingen.

1836: Overlijden P.J. Triest

1836: Overlijden P.J. Triest

Triest overleed in 1836 en werd begraven in zijn geliefd Lovendegem, waar hij later werd overgebracht in de grafkapel op het domein van de Zusters van Liefde. Kanunnik Triest, door zijn volgelingen Vader Triest genoemd, werd voor zijn landgenoten de Belgische Vincentius a Paulo.