PRIVACYVERKLARING

Wij hechten belang aan je privacy en aan het veilig verwerken van je persoonsgegevens. Ingevolge de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming informeren we je over de verwerkingen die we met je persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die we nemen om ze te beschermen.

 

1. VERANTWOORDELIJKEN

Verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens is de Congregatie Broeders van Liefde, Via Giambattista Pagano 35, 00167 Rome, Italië.
Met vragen over je privacy kan je terecht bij de ‘data protection officer’ van de Congregatie. Die is per mail te contacteren op het adres causatriest@fracarita.net
Toezichthoudende overheid is de Gegevensbeschermingsautoriteit,
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, +32 (0)2 274 48 35,
contact@apd-gba.be

 

2. VERWERKINGEN

2.1 VERWERKINGSDOELEINDEN
Wij verwerken persoonsgegevens voor het behandelen van je vraag die je op één van onze contactformulieren hebt ingegeven, namelijk het algemeen contactformulier, het contactformulier gebedsverhoringen, het contactformulier bestelling publicaties of het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief.

2.2 VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS
Wij verwerken de volgende gegevens op digitale wijze:
• identificatiegegevens (voornaam en naam);
• contactgegevens (telefoonnummers, adresgegevens, e-mailadres);
• de gegevens die je ons bezorgt bij het invullen van het contactformulier.

2.3 ONTVANGERS
• Er zijn geen externe ontvangers: we geven je gegevens dus niet door aan personen of organisaties buiten onze eigen organisatie
• Mogelijke interne ontvangers: Broeders of medewerkers die je ingevulde formulier zullen behandelen

2.4 BEWAARTIJD
We zullen je gegevens niet langer verwerken dan nodig om de gestelde doeleinden te bereiken. Voor de nieuwsbrief bewaren we je naam en e-mailadres zolang je je niet uitschrijft om de nieuwsbrief te ontvangen.

 

3. RECHTEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

Je kunt je op onderstaande rechten beroepen:
• recht op informatie: je mag vragen welke gegevens van jou er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom we die persoonsgegevens nodig hebben of gebruiken en hoe lang ze bewaard worden;
• recht op inzage: je mag steeds kopieën vragen van de gegevens die wij over jou hebben; mogelijk zullen we je een kleine vergoeding vragen voor deze dienst;
• recht op verbetering: indien je fouten in je gegevens vindt, mag je vragen om dit aan te passen. Je kunt ook verzoeken om aanvullingen toe te voegen aan je gegevens;
• recht op gegevenswissing: je kunt vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor ons, permanent en volledig verwijderd worden;
• recht op beperking van de verwerking: je kan ons vragen om de verwerking van je persoonlijke gegevens te beperken, onder bepaalde voorwaarden;
• recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien je bepaalde gegevens wenst over te dragen dan zullen we dit faciliteren (in de mate van het mogelijke);
• recht van bezwaar: indien je niet akkoord gaat met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde van jouw gegevens verwerkt worden, kan je je hiertegen verzetten; je hebt recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid;
• recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: we gebruiken geen algoritmes om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) je gegevens;
• recht om je toestemming in te trekken: indien men jou voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan je te allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.

 

4. COOKIEBELEID

4.1 Wat is een cookie?

In een tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt dit cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur onthouden worden. Cookies hebben meestal een vervaldatum. Sommige worden automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit, terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan.

4.2 Waarom gebruiken we cookies?

Deze website bevat functionele cookies. Ze zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Je kan ze niet weigeren als je deze websites wil bezoeken.
Lijst van functionele cookies:
ici_current_language: door toepassing WPML WordPress om de gebruikte taal te bewaren; vervalt na één dag.

4.3 Hoe zien welke cookies geïnstalleerd werden op je toestel en hoe ze verwijderen?

Hiervoor kan je een instelling in je internetbrowser gebruiken. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je browser. Je kan ook nakijken of de procedure voor je browser is opgenomen op de website www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Deze website bestaat alleen in het Engels.