Na het overbrengen van het dossier naar Rome en de officiële neerlegging ervan in de Congregatie voor de heiligverklaringen op 18 november 2015 werd formeel de “Romeinse” fase van het proces ingegaan.

Momenteel wordt het dossier technisch nagekeken en we hopen dat heel binnenkort de commissie zal worden samengesteld die het dossier inhoudelijk zal bestuderen.  Op dit moment zal de promotor met de postulator starten met het samenstellen van de positio, m.n. het dossier met de biografie, verslag van de getuigenissen, verslag van de historische commissie en de eigenlijke positio.