Nieuw museum Triest in Rome

Naar aanleiding van de goede vordering van het proces van de zaligverklaring van onze Stichter Peter Jozef Triest, werd besloten ook in het generalaat in Rome een kleine tentoonstelling op te zetten rond de figuur van de stichter.

Nieuws vanuit de causa in Rome

Op 28 april 2017 heeft de Kardinaal-Prefect van de Congregatie van de heiligverklaringen zijn handtekening gezet onder het decreet waarmee het dossier van de causa van de Dienaar Gods Petrus Jozef Triest wordt “geaffirmeerd”, d.w.z. goedgekeurd voor verdere inhoudelijke behandeling. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de causa!